O nás

Vitajte na našich stránkach, ktoré sa venujú Bicom terapii.  

Na dnešného človeka pôsobí mnoho záťaží: chemické prísady v našich potravinách a pitnej vode, jedy ohrozujúce životné prostredie, radiačné zaťaženie, množstvo chemických substancií, používanie medikamentov v chove zvierat, atď. Tieto záťaže u mnohých zapríčinia, že sa zablokujú vlastné sily potrebné k zotaveniu tela. To sa prejavuje v rôznych formách. Od nejasných porúch duševného stavu, chronickej únavy až k závažným telesným poruchám. Je zaujímavé, že základom chronických ochorení je väčšinou viac záťaží. Je tiež možné, že u pacientov s rovnakými ťažkosťami možno zistiť celkom odlišné príčiny týchto ťažkostí. Biofyzikálna rovina ponúka možnosť testovania týchto individuálnych zaťažení.

Čo je Biorezonancia?

Jedná sa o aplikáciu kvantovej fyziky v medicíne. Biorezonancia je neinvazívna metóda s celostným prístupom k pacientovi.

Vykonáva sa prístrojom, ktorý pracuje na biofyzikálnom princípe a zjednodušene povedané komunikuje s organizmom pomocou elektromagnetických frekvenčných vzoriek, ktoré upravuje a vracia späť. Umožňuje tiež pracovať s frekvenčným vzorom substancií, baktérií, vírusov, alergénov atď.

V západnej Európe sa využíva v medicíne už viac ako 25 rokov a zaznamenala tam za dobu svojho vývoja veľa úspechov, a to aj na poli akademickej pôdy.


Biorezonanciu Bicom používajú väčšinou lekári s medicínskym vzdelaním (MUDr., MVDr.), ktorí narazili na hranice možností klasickej západnej medicíny a chcú pacientom pomôcť aj s chorobami, ktoré nie sú touto cestou bežne liečiteľné. Biorezonancia umožňuje diagnostikovať príčiny ochorenia. Prístroj môže používať iba vyškolený personál. Táto metóda u nás zatiaľ nie je uznávaná tzv. "Školskou medicínou" a patrí do oblasti "alternatívnej medicíny", rovnako ako akupunktúra alebo homeopatia, ale napr. vo Švajčiarsku je hradená poisťovňami. Viac informácií na stránke oficiálneho predajcu prístrojov Bicom  pre Českú a Slovenskú republiku Biomed CZ.


Kontraindikácie
Biorezonančné vyšetrenie je vhodné takmer pre každého. Vedľajšie účinky biorezonančného vyšetrenia nie sú známe. Vyšetrenie sa neodporúča pre ľudí s kardiostimulátorom, s epilepsiou a pre tehotné ženy v prvom trimestri tehotenstva.